Foot:

(020) 215 70 67 | (072) 737 02 82 |

Werkwijze

Het Proces

Bij arbeidszaken starten wij met een vrijblijvende kennismaking met de opdrachtgever. Daarbij bespreken wij wie er gaat deelnemen aan uw mediationproces. Wij bespreken de kosten en verder onderzoeken wij of een verzekeraar kan bijdragen in de kosten. Wij hanteren altijd een drempelbedrag, zodat u de kosten kunt beheersen.

Daarna nodigen wij de deelnemers (online) uit. Er volgt een (online) intake en op basis daarvan beoordelen wij het vervolgtraject. Dat kan een zgn. caucus, een één op één gesprek, zijn of direct een gezamenlijk overleg.

Na een aantal gesprekken, vaak maximaal 4, komen wij meestal tot een positieve afronding. Dit resultaat wordt vastgelegd en kan eventueel ter beoordeling aan andere experts, als juristen of advocaten, worden voorgelegd.

De maximale duur bedraagt 3 maanden.

Onze registermediators zijn breed inzetbaar. Wij kunnen u tevens van dienst zijn met ondersteuning op het gebied van klachtafhandeling, coaching en organisatieadvies.

Top