Foot:

(020) 215 70 67 | (072) 737 02 82 |

Rechten deelname mediation

Als deelnemer verspeelt u geen rechten als u aan mediation deelneemt. U heeft op basis van wetgeving bijvoorbeeld bij langdurig ziekteverzuim zelfs een inspanningsverplichting om re-integratie te bevorderen. Mediation kan daarbij bijdragen aan een door beide partijen gewenste oplossing. Alles wat tijdens de mediation wordt besproken blijft geheim en kan in principe niet later in een rechtszaak worden gebruikt. Daarvan zijn feiten die reeds bij aanvang bekend waren uitgezonderd. Ook mogen partijen tijdens de mediation afwijken van deze regel.

Top