Foot:

(020) 215 70 67 | (072) 737 02 82 |

Werkgever / werknemer en de voordelen bij bemiddeling

Wanneer partijen deelnemen aan het mediationproces gaat dit op basis van vrijwilligheid. Partijen verklaren zich bereid om vrijwillig aan een oplossing te werken. De betrokken Registermediator is onafhankelijk en neutraal. Door partijen gelijkwaardig te behandelen worden zij gestimuleerd tot creatieve oplossingen. De oplossingen zijn toekomstgericht. Partijen ervaren het als een groot voordeel dat zij zelf kunnen besluiten, dat zij zelf invulling kunnen geven aan de toekomst en dat zij geholpen worden met communiceren over de kinderen, alimentatie, pensioen, afscheid van de werkgever of juist de invulling van samenwerking.

Top