Foot:

(020) 215 70 67 | (072) 737 02 82 |

De gemiddelde kosten 2021 voor een zieke werknemer (bron MKB Servicedesk)

  • Loondoorbetaling: 153 euro

  • Kosten vervanging: 191 euro

  • Omzetverlies tijdens afwezigheid: 43 euro

  • Kosten arbodienstverlening: 10 euro

  • Interne verzuimbegeleiding: 8 euro

  • Totaal verzuimkosten: 405 euro per dag

Daarnaast heeft u indirecte kosten: als werkgever betaalt u mogelijk een hogere premie aan het UWV a.g.v. langdurig ziekteverzuim. U heeft immers een resultaat afhankelijke individuele premie WGA.

Bereken hier uw eigen kosten

Wij zijn gemiddeld met 4 á 5 gesprekken klaar. Wij rekenen een uurtarief van € 150,00 ex btw, zonder extra's. Bij het bereiken van ons plafondbedrag van € 1500,00 ex, dient u eerst aanvullend schriftelijk toestemming te geven. Zo houden wij uw kosten in de gaten. Eerlijk, besparend en volkomen transparant.

 

Top