Foot:

(020) 215 70 67 | (072) 737 02 82 |

Rechtbank verzoeken om ontbinding

Via de rechtbank of UWV kunt u natuurlijk altijd ontbinding aanvragen. Soms is de situatie zo geëscaleerd dat ontbinding de enige oplossing is. In veel gevallen verwijst de rechter dan eerst naar mediation. In veruit de meeste gevallen is arbeidsmediation echter te adviseren. U voorkomt imagoschade, bespaart geld en werkt samen aan een voor alle partijen bevredigende oplossing.

Top